FOTO: JARLE MOE

Huggermugger og One Eye Open er ute på vinyl!

Men LP’en var ikke død! The September When’s tredje og fjerde album er ute på vinyl, etter henholdsvis 24 og 25 år. Hvorfor tok det så lang tid?